vrijdag 17 augustus 2018
Achtergrond

Achtergrond (2)

Taeltelling Nedersaksisch lezen op internet

Veur meer infermaosie over et tal sprekers / lezers van et Nedersaksisch, ok verdield naor heufdvariaanten en over generaosies, opleidingsaachtergrond, man/vrouw, stad/plattelaand: zie de publikaosie over de eerdere ‘Taaltelling Nedersaksisch’. Digitaol is et eerste, uutvoerige verslag te vienen op;  https://www.stellingia.nl/wp-content/uploads/2014/12/Taaltelling-Nedersaksisch-1.pdf
De ciefers bin ok verwarkt in o.a. et bekende Haandboek Nedersaksisch en de juridische studie ‘Nedersaksisch waar het kan’ (op 7 juli 2018 was die mit Google ok digitaol te vienen) 

Haandboek Nedersaksisch lezen op internet

Disse bladziede is nog in opbouw. Veul aachtergrondinfermaosie is ok al wel te vienen in et ‘Haandboek Nedersaksisch’; zie hieronder.

 

Haandboek Nedersaksisch lezen op internet? Et kan! Kiek op www.dbnl.nl

 

Et ‘Haandboek Nedersaksisch’ bestaot al weer meer as tien jaor. Et is intied uutverkocht raekt. Dat is netuurlik mooi, mar uut et veld kwammen nogal es vraogen om et op internet te zetten, zodat elk mit belangstelling zien gerak kriegen kan. De rechthebbenden hebben heur goedvienen geven an et veurstel van de redaktie om zoks te doen, en de verantwoordelike meensken van KB/dbnl (‘digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren’) weren van hatte bereid om et te plaetsen. Dat et haandboek is now digitaol te vienen op et hierboven nuumde internetadres. Op dat adres moej’ ‘handboek Nedersaksisch’ intoetsen en dan koj’ uut bi’j de pdf van et komplete boek.