Print this page

Kom meer in de kunde mit de Nedersaksische literetuur!

12 september 2018 0 Comment Achtergrond 1614 Views
Rate this item
(0 votes)

 

Nedersaksische literetuur - die is d’r een hieleboel, en die is belangriek en mooi. Zie bi’jveurbeeld et bekende Haandboek Nedersaksisch en vraog mar nao bi’j de taelinstituten die in de verschillende Nedersaksische regio’s an heur regiotael warken. Niet in et laeste plak, d’r is ok nog ditte. Een mooi overzicht, een helikopterview op literetuur en tael zoj’ ok zeggen kunnen, bieden twie bloemlezings die SONT in 2010 en 2014 op ‘e wereld brocht het. Et gaot om een keur an Nedersaksische poëzie van nao WO II, uut alle regio’s: Grunningen, Drenthe, Stellingwarf, Sallaand/Laand van Vollenhove, Twente, Aachterhoeke en Veluwe. Titel: ‘Verrassend Nedersaksisch. Gedichten uit Groningen, Drenthe, Stellingwerf, Salland, het Land van Vollenhove, Twente, de Achterhoek en de Veluwe’. Uutgever: kleine Uil (in Grunningen), i.s.m. SONT.

Én et gaot om een bloemlezing proza, ok van nao WO II: ‘Gloepends Mooie verhalen uit Stellingwerf, Groningen, Drenthe, Salland en het Land van Vollenhove, Twente, de Achterhoek en de Veluwe’. Uutgever: Het Drentse Boek (in Beilen), i.s.m. SONT.