Print this page

Op 8 juni jl. was de heurzitting van de commissie Cultuur van de provincie Gelderland. Bewonners en organisaties konden inspraeken aover het concept Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed van de provincie veur de jaoren 2017-2019. Umdat het woord regionale taal of streektaal neet veurkwam in dit concept was der alle raeden umme in te spraeken.

 

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) zol met ingang van 2017 alle subsidie van de provincie kwiet wodden, waordeur der allene nog ruumte was veur de wetteleke archieftaken. Daordeur kon der gin menskracht meer in ezat wodden veur streekeigen taken (veurmalige Staringtaken), waoronder de streektaal. Namens het ECAL heb ik in esprokken en Hans Gerritsen hef dat edaone namens het bestuur van SONT. Kennelek hebbe wi-j de bosschoppe good aover ebrach, al was het best penibel. Maor Peter de Vos van de SP hef zich heel stark emaakt en kreeg genog andere fracties met zich met. Ok daor hebbe wi-j bie können helpen deur bie de bie uns bekende fracties de argementen good uut te leggen. In de vegadering van Provinciale Staten op 29 juni 2016 wodden zodoonde de motie van de SPanenommen met stemmen veur van CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, SGP, Groenlinks, PvdDieren en 50 Plus.

Resultaat is dat er de kommende jaoren weer een bescheiden budget (€ 45.000,-) veur het ECAL beschikbaor is veur projecten ter bevordering en behold van (onder meer) de streektaal. [De veurgaonde tekst is van Diana Abbink (ECAL), op verzuuk van SONT]